Odin Wenting Bouwadvies B.V. is een sporttechnisch adviesbureau, dat op 1 september 2006 is opgericht.
In de afgelopen jaren heeft Odin Wenting Bouwadvies B.V. bewezen een uitstekend sporttechnisch
adviesbureau te zijn en is uitgegroeid tot een gevestigde onderneming.

De kernactiviteit van het adviesbureau is procesbegeleiding voor de bouw en inrichting van
binnensportaccommodaties. Het bureau is gespecialiseerd in het opstellen van Programma's van Eisen (PvE)
en investeringsramingen voor de realisatie en verbouwingen van sportaccommodaties. Opdrachtgevers zijn
gemeenten, scholen, adviesbureaus, sportverenigingen, stichtingen, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en
particulieren. Tevens is het inkopen van een sportinventaris voor sportgebouwen een item dat continu aan
de orde is.

De belangrijkste doelstelling is het geven van objectieve adviezen over de ontwikkeling van
binnensportaccommodaties, zoals (top)sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen,
dojo-, fitness- en aerobicsruimten, maar ook turn- en tennishallen. Er wordt gewerkt volgens
de normen van NOC*NSF. Met deze adviezen kunnen gebruikers en organisaties tot in lengte
van jaren veilig gebruik maken van hun accommodaties.