Deze site is met grote zorg door Odin Wenting Bouwadvies B.V. samengesteld.

Odin Wenting Bouwadvies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van informatie die op de site te vinden is. Als gebruiker/afnemer van deze informatie draagt u zelf de verantwoordelijkheid hoe u deze informatie gebruikt en de keuze daarin.

Odin Wenting Bouwadvies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door
Odin Wenting Bouwadvies B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.

Odin Wenting Bouwadvies B.V. is eigenaar van deze site en alle onderdelen hiervan. De aangeboden informatie, foto's en overige
inhoud mogen niet gekopieerd, gepubliceerd, of op enige andere wijze vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Odin Wenting Bouwadvies B.V.

Odin Wenting Bouwadvies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor typefouten.

Odin Wenting Bouwadvies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie op de site die door derden is aangeleverd en niet direct door Odin Wenting Bouwadvies B.V. wordt bijgehouden.